Ugdant prosocialines vertybes svarbu sutelkti dėmesį į bendrąsias vertybes: etiką, taiką, demokratiją, laisvę, atsakomybę, aplinką/gamtą.