Игри за развивање персонални/лични вештини

Среќно поврзани

Игри за развивање персонални/лични вештини 

Постојат некои персонални вештини што треба да се зајакнат со цел да се подобрат просоцијалните способности. Следниве игри се повеќе насочени кон личните вредности, како што се: Персонален/Личен однос / пријателство / семејство / емпатија / емоции.

(ctrl+click on the title for the direct link)

Решавање на конфликти

Laika

Лајла и сенките на војната

Прасе на купчетo

Решавање на конфликти

Заклати го чамецот

Грижа за уличните кучиња

Силни-Весла

Патувањето на Елиса