Игри за развитие на умения за формиране на просоциално взаимодействие

Игри за развитие на умения за формиране на просоциално взаимодействие

 

За подобряване на просоциални умения е важно да се насърчават ценности свързани с взаимодействието с другите. Следващите игри могат да бъдат използвани за подпомагане на учениците да разбират значимостта на ценности като:уважение/толерантност/възприемане на различия, равенство/справедливост, солидарност, взаимно подпомагане, сътрудничество, благодарност.

(ctrl+click on the title for the direct link)

Въпреки всичко

Изграждане на баланс

Якото училище: Където цари мир

Златна граница

Интерленд (служа си умело с интернет)

Загубени в космоса

Прасенцето от купчината

Упоритите гребла

Моника иска да остане, за да играе

Супа според сезона

Преследването

Пътуването на Елиза

Фермер от Третия свят

Leave a Reply