Активности

 

 

АКТИВНОСТИ ЗА НАСТАВНИЦИ

Наставниците ќе се обучат како да користат просоцијални иги на часовите

Тренинг материјалите ќе бидат достапни онлајн така што партнерите на проектот ќе организираат семинари и работилници за да ги вкличат другите училишта или организации.

Активности за ученици

Просоцијална недела

На секои 6 месеци учениците ќе бидат вклучени во организирање на активности кои ќе вклучуваат:

  • Предизвици“ со просоцијални игри (вклучително и онјалн -меѓу партнерите)

  • Изложби, работилници, драми

  • Локални активности

 

%d bloggers like this: