Дейности

 

 

Дейности за учители:

Учителите ще бъдат обучени да използват игри за Просоциално Учене в часовете си .

Предлагане на обучителни материали онлайн, така че партньорите в проекта ще могат да организаират семинари и обучения, в които да включват и други училища от асоциацията.

Дейности за деца:

Седмица на просоциалното поведение и ценности:

Децата ще имат възможност да се включат в организирането на следните предвидени събития:

  • Предизвикателстваприлагането на просоциални игри (също онлайн сред партньорите)

  • Витрини, семинари, пиеси и др.

  • Местни събития

 

%d bloggers like this: