Настани

Два главни настани

-Интернационални конференции во Р.Македонија во февруари 2019

-Финална конференција во Шпанија во 2020

Два тренинзи на наставници

-Во Турција од 25-30 март 2019

-Во Литванија 05-10 октомври 2019

%d bloggers like this: