Събития

Събития:

  • 2 главни мултиплициращи събития:

    • Международна конфреренция в Македония през февруари, 2019

    • Финална конференция в Испания през май, 2020

  • 2 обучения за учители:

    • В Турция от 25-30 март, 2019

    • В Литва от 05-10 октомври, 2019

%d bloggers like this: