Игри за социални умения

Игри за социални умения

При преподаването на просоциално поведение може да се фокусираме върху ценности, които ни позволяват да развиваме умения свързани с социалното поведение като: комуникация, мултиезикова комуникация, гражданско съзнание, образование.

 
 

Изгради си собствен герой

Open to Play

 
 

Едукамигрант

Open To Play

 
 

Интерландия

Open to Play

.

 
 

Прасенцето от купчината

Link to Play

.

 
 

Колебание

Link to Play

.

 
 

Тормоз в училище

Link to Play

.

 
 

залюлейте люлката

Link to Play

.

 
 

преследването Изграждане на кулата

Link to Play

.

 
 

лайка

Link to play

.

 
 

Упоритите гребла

Link to play

.

 
 

Разклати лодката

Link to play

.

 
 

Супа според сезона

Link to play

.

 
 

Преследването

Link to Play

.

 
 

Да спасим света

Link to play

.

Leave a Reply