Категорија: North Macedonia

Стереотипи и предрасуди

Пријава за учество на конкурс ,,Pro Social Values работилница “ за имплементација на позитивни општествени норми и вредности во образованието НАШИТЕ ИДЕИ,ЗА ДРУГИТЕ ЛУЃЕ,ГРУПИ И ЗЕМЈИ (СТЕРЕОТИПИ И ПРЕДРАСУДИ), ООУ…

Моето семејство

Пријава за учество на конкурс ,,Pro Social Values работилница“ за имплементација на позитивни општествени норми и вредности во образованието МОЕТО СЕМЕЈСТВО, ООУ „Блаже Конески“ Велес, РОСКА ПЕТРОВА Опис на активноста:…

Во нашето срце има место за сите

Пријава за учество на конкурс „Pro Social Values работилница“ за имплементација на позитивни општествени норми и вредности во образованието ВО НАШЕТО СРЦЕ ИМА МЕСТО ЗА СИТЕ, ООУ ПЕТРЕ ПОП АРСОВ-БОГОМИЛА,…

Еtwinning проекти

Пријава за учество на конкурс ,,ProSocial Values работилница“ за имплементација на позитивни општествени норми и вредности во образованието ETWINNING ПРОЕКТИ ВО НАСТАВАТА И ВОННАСТАВНИТЕ АКТИВНОСТИ, ООУ “ДИМИТАР МИЛАДИНОВ” Скопје, АИДА…

Другарство без граници

Пријава за учество на конкурс ,,ProSocial Values работилница“ за имплементација на позитивни општествени норми и вредности во образованието ДРУГАРСТВО БЕЗ ГРАНИЦИ, ООУ „БЛАЖЕ КОНЕСКИ“ ПРИЛЕП, ГАБРИЕЛА СТЕВАНАНЏИЈА Опис на активноста:…

Собирање и одземање на броеви до 20

Пријава за учество на конкурс „Pro Social Values работилница“ за имплементација на позитивни општествени норми и вредности во образованието Собирање и одземање на броеви до 20, ООУ„Гоце Делчев“Прилеп, Татјана Јованоска…

Изработка на новогодишни честитки

Пријава за учество на конкурс „Pro Social Values работилница“ за имплементација на позитивни општествени норми и вредности во образованието ИЗРАБОТКА НА НОВОГОДИШНИ ЧЕСТИТКИ- ЗА ПОСЕТА НА ТЕАТАРСКА ПРЕТСТАВА, ООУ„БЛАЖЕ КОНЕСКИ“…

HALLOWEEN 2018

Пријава за учество на конкурс „Pro Social Values работилница“ за имплементација на позитивни општествени норми и вредности во образованието HALLOWEEN 2018, ООУ „ДИМЧЕ А. ГАБЕРОТ“ – ДЕМИР КАПИЈА, РИСТЕ КАЗИЕВ…

Заедничка грижа

Пријава за учество на конкурс ,,Pro Social Values работилница,, за имплементација на позитивни општествени норми и вредности во образованието ЗАЕДНИЧКА ГРИЖА ЗА ПРАВИЛНО НАСОЧУВАЊЕ НА УЧЕНИЦИТЕ, ООУ “БЛАЖЕ КОНЕСКИ”-ВЕЛЕС, СЛАВИЦА…

Големи радости

Пријава за учество на конкурс ,,Pro Social Values работилница,, за имплементација на позитивни општествени норми и вредности во образованието МАЛИТЕ НЕШТА ЗНААТ ДА ПРИРЕДАТ ГОЛЕМИ РАДОСТИ АКО СЕ ОД СРЦЕ…

Прославуваме

Пријава за учество на конкурс ,,Pro Social Values работилница,, за имплементација на позитивни општествени норми и вредности во образованието Прославуваме, ООУ„Гоце Делчев“ Прилеп, Снежана Дуковска Опис на активноста: Цели на…

Даруваме, споделуваме, традиционални вредности градиме

Пријава за учество на конкурс ,,Pro Social Values работилница,, за имплементација на позитивни општествени норми и вредности во образованието. Даруваме, споделуваме, традиционални вредности градиме, ООУ „ Кочо Рацин “ Прилеп,…

Најдобрите нешта во животот се бесплатни

Пријава за учество на конкурс ,,Pro Social Values работилница,, за имплементација на позитивни општествени норми и вредности во образованието. Најдобрите нешта во животот се бесплатни, ООУ Климент Охридски, Прилеп, Фросина…

Помагаме на нашите деца

Пријава за учество на конкурс ,,Pro Social Values работилница,, за имплементација на позитивни општествени норми и вредности во образованието. Музиката не зближува, ООУ„Гоце Делчев“ – Прилеп, Даниела Котеска Цели Ученикот/…

Покажи ја различноста, Покажи дека се грижиш

Пријава за учество на конкурс ,,Pro Social Values работилница,, за имплементација на позитивни општествени норми и вредности во образованието. Покажи ја различноста, Покажи дека се грижиш, ОУ ГРИГОР ПРЛИЧЕВ– OХРИД,…