Игри за развивање персонални/лични вештини

Игри за развивање персонални/лични вештини 

Постојат некои персонални вештини што треба да се зајакнат со цел да се подобрат просоцијалните способности. Следниве игри се повеќе насочени кон личните вредности, како што се: Персонален/Личен однос / пријателство / семејство / емпатија / емоции.

(ctrl+click on the title for the direct link)

 
 
 
 

Кул школа

 
 
 
 
 

Laika

 
 
 
 
 

Решавање на конфликти

 
 
 
 
 

Заклати го чамецот

 
 
 
 
 

Лајла и сенките на војната

 
 
 
 
 

Прасе на купчетo

 
 
 
 
 

School Bullying

 
 
 
 
 

Stray Puppy Caree

 
 
 
 
 

Swing Fling

 
 
 
 
 

Патувањето на Елиса

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leave a Reply