Игри за личностни умения

Игри за личностни умения

С цел подобряване на просоциалните способности, някои игри предлагат възможност за упражнение и повишване не личностните умения. Следните игри се фокусират на личностни умения като: Личностни взаимоотношения/приятелство/семейство, емаптия, емоции.

(ctrl+click on the title for the direct link)

Якото училище: Където цари мир

Лайка

Лайла и Сенките на войната

Изгубени в космоса

Моника иска да остане, за да играе

Разклати лодката

Тормоз в училище

Грижа за бездомно кутрe

Залюлейте люлката

Пътуването на Елиза

Leave a Reply