Sorry, this entry is only available

While teaching the prosocial values is important to focus on the ones the we can call universal like: ethics, peace, democracy, freedom, responsibility, environment/nature.

 

Игри за универзални вредности

Додека ги подучуваме просоцијалните вредности, важно е да се фокусираме на оние што можеме да ги наречеме универзални: етика, мир, демократија, слобода, одговорност, животната средина / природата.

(Ctrl + кликнете на насловот за директна врска)

 

Против сите разлики

Постигни баланс

Создавање на свој херој

Едукамигрант

Златна граница

Лајла и сенките на војната

Против сите разлики

Фармер од третиот свет

Изработка на беџови

Спасување на светот