Sorry, this entry is only available

While teaching the prosocial values is important to focus on the ones the we can call universal like: ethics, peace, democracy, freedom, responsibility, environment/nature.

 

Игри за универсални ценности

Докато преподаването на просоциалните ценности е важно да се съсредоточи върху тези, които можем да наречем универсални, като: етика, мир, демокрация, свобода, отговорност, околна среда / природа.

(ctrl + кликнете върху заглавието на директната връзка)

въпреки всичко

Изграждане на баланс

Изгради си собствен герой

Едукамигрант

Златна граница

Лайла и сенките на войната

Колебание

фермер от развиващите се страни

Изграждане на кулатаДа спасим света